Suksess er ikke tilfeldig

«Det handler om å kunne se mulighetene i hver enkelt eiendom, trekke inn den

rette kompetansen, og optimalisere alle egenskaper slik at potensialet oppnås.

Planlegging, kreativitet og tett oppfølging av våre kunder gjør oss i stand

til å forstå markedet, kunden og gi den beste rådgivningen i dag og for fremtiden.

Proptimize vet at markedet for næringseiendom har blitt stadig mer profesjonalisert de siste årene. Partenes behov for forutsigbarhet og gjensidig ​utviklende leieforhold er blitt stadig mer avgjørende. For å nå dette målet er en kritisk suksessfaktor at vi kan arbeide tett sammen, forstå verdikjeden

og sammen skape en utvikling for gode og lange leierelasjoner.


Vårt mål er å tilby profesjonell og helhetlig rådgivning i alle ledd av kundens eiendomsutvikling. Fra kjøp av den rette eiendommen, gjennom konsept-​utvikling frem til identifisering av de rette kontraktspartene for kjøp eller leie og optimal drift av eiendommen i hele kundens eierperiode. Vi tror at solide ​relasjoner til kundene sammen med vår brede kompetanse gjør at vi vil ha noe ekstra og tilby markedet. Og vi vet at; Suksess er ikke tilfeldig.

Næringsmegling

«Evnen til å se de beste og kreative løsningene for en eiendom eller et areal

– som vil bidra til at eiendommen får utløst sitt fulle potensiale​»

Tjenester:

Rådgivning innenfor:

Salg

Utleie

Fremleie

– Rådgivning

– Søkeoppdrag

Line Torgersen

Telephone Handset in a Circle
Plain Envelope Line Style
brand-linkedin

958 68 625


line@pmz.no


Doktor Hansteins gate 13,

Drammen (Spor X)


Følg meg på LinkedIn!

Eiendomsledelse

Eiendomsledelse er ennå et ukjent begrep blandt de fleste i bransjen, da man ofte bruker samlebegrep som forvaltning, drift, utvikling og management. Vi ønsker å rendyrke eiendomsjef rollen som noe man kan leie inn på lik linje med forvaltning eller utviklingskompetanse.

En eiendom trenger ledelse i forskjellige faser av sitt livsløp, men om de gode avgjørelsene blir tatt; og satt i system er det lenge mellom hver gang


Tjenester:

Eiendomsledelse i :

– Utviklingsprosjekter

– Eksisterende bygg

Byggeprosjekter


Kort fortalt: "Eiendomssjef til leie"

Ja til: Lavere eierkostnader, lavere felleskostnader og fullt utleide eiendommer

Christian Mikkelsen

Telephone Handset in a Circle
Plain Envelope Line Style
brand-linkedin

970 59 000


christian@pmz.no


Doktor Hansteins gate 13,

Drammen (Spor X)


Følg meg på LinkedIn!


Juridisk

Juridisk rådgivning blir best med god kjennskap til både kunden og eiendommen og når man

har muligheten til å bidra inn tidlig i alle prosesser. Optimal eiendomsutvikling skjer gjennom ​etablering av avtaler der partene virkelig forstår innholdet og hverandres forutsetninger.

Dette reduserer muligheten for etterfølgende tvister betraktelig, og er i alles interesse.

Tjenester:

Jurdisk bistand innenfor:

– Utvikling / regulering

– Offentlige tillatelser

– Kontraktsinngåelse og forhandlinger

– Entrepriserettslig bistand

–Tilknytningen til Advokatfirmaet SGB Storløkken gir også tilgang til et

bredt kompetansefelt innen juridisk rådgivning.

Telephone Handset in a Circle
Plain Envelope Line Style
brand-linkedin

Hvem er vi?

Vi er et resultat av at godt samarbeid har gitt mersmak, og mange års erfaring fra ulike deler av fagfeltet næringseiendom ​har derfor slått seg sammen i Proptimize. Vi tilbyr tjenester tilknyttet fagområdene eiendomsledelse, næringsmegling

og eiendomsjuridisk i et helhetlig perspektiv. Geografisk nedslagspunkt vil i hovedsak være Viken, med aksen

Kongsberg – Drammen – Oslo som hovedlinje, med Vestfold & Telemark som sterkt innslagspunkt i tillegg.

Christian Mikkelsen

Eiendomsledelse


Bakgrunn:

Daglig Leder Vestaksen Eiendomsforvaltning

Eiendomssjef Kvadratera

Eiendomssjef og innkjøper Omsorgsbygg Oslo KF

Line Torgersen

Næringsmegling


Bakgrunn:

Markedsansvarlig Kvadratera

Næringsmegler BNM Realist Næringsmegling

Næringsmegler Realist Næringsmegling

Forbildeprosjekter

Dette er noen av referanseprosjekter partnerne i Proptimize AS har hatt den glede

av å utvikle, leie ut eller gi nytt liv, og som illustrerer bredden i vår kompetanse.

Kontakt

Eiendomsledelse

Næringsmegling

Juridisk

Christian Mikkelsen

Telephone Handset in a Circle
Plain Envelope Line Style

970 59 000


christian@pmz.no


Doktor Hansteins gate 13,

Drammen (Spor X)


Line Torgersen

Telephone Handset in a Circle
Plain Envelope Line Style

958 68 625


line@pmz.no


Doktor Hansteins gate 13,

Drammen (Spor X)

Telephone Handset in a Circle
Plain Envelope Line Style
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

Et søkeoppdrag for næringseiendom innebærer en prosess hvor en næringsmegler bistår en virksomhet med å finne nye lokaler som passer til deres behov. Her er en oppsummering av hva prosessen typisk innebærer:


  1. Definering av behov: Sammen med oppdragsgiver definerer megleren virksomhetens arealbehov og andre spesifikke krav til de nye lokalene.
  2. Markedsoversikt: Megleren bruker sin kunnskap om markedet og kontakter med eiere av næringseiendommer for å identifisere potensielle lokaler.
  3. Søkeprosess: Megleren starter søket etter lokaler som matcher virksomhetens krav og presenterer mulige alternativer.
  4. Forhandlinger: Megleren har erfaring fra forhandlinger og arbeider for å komme frem til en løsning som er gunstig for virksomheten.
  5. Kontraktsinngåelse: Hele prosessen fra første kontakt med tilbydere til endelig kontrakt er underskrevet, håndteres av megleren.


Nå venter vi på ditt oppdrag...